Contact us

Cybertukang berhasrat untuk menyediakan kandungan web bermutu tinggi untuk para pengguna internet. Kami percaya, sekiranya pelanggan kami menggunakan laman Hubungi Kami dan menyampaikan maklum balas, kami akan dapat meningkatkan mutu perkhidmatan kami untuk anda.

Jika anda ingin membaca berkenaan kami dengan lebih lanjut, klik sini.

Kami juga memahami hak-hak anda dalam memastikan data peribadi anda selamat dan tidak digunakan sewenang-wenangnya. Sila baca Polisi Privasi kami untuk mendapatkan maklumat berkenaan komitmen kami dalam mematuhi undang-undang privasi seperti Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan undang-undang lain yang berkaitan.

Maklum Balas? Hubungi Kami!

Kami menghargai maklum balas anda. Setiap maklum balas yang diterima akan diteliti dan diambil tindakan sekiranya memerlukan.

Jika anda ingin menyarankan pembetulan ataupun memberikan maklum balas umum, hubungi kami di sini:

Incorrect information or just general feedback: Contact us here: